List Of Students:
CSE DEPARTMENT
Name: AMIT RAGHUNATH SHEWALE
Email-id: shewaleamit22@gmail.com
Name: AMRUTA VISHNU LIPARE
Email-id: amruta.lipare@gmail.com
Name: ANSHIKA RAWAL
Email-id: parulrawal47@gmail.com
Name: ARVIND YADAV
Email-id: ARVIND16YADAV@GMAIL.COM
Name: ASHA CHAURASIA
Email-id: asha.chaurasia10793@gmail.com
Name: ASHWINI FAKIRBHAI CHAUDHARI
Email-id: ashwiniroychaudhari@gmail.com
Name: KATKAR ATISH RAJEBHAU
Email-id: atish.katkar10624@gmail.com
Name: CH KRANTHI
Email-id: kranthidinacharya@gmail.com
Name: GANESH RANGRAO KHADE
Email-id: khadevikas41@gmail.com
Name: KONGARA MAHESH CHOWDARY
Email-id: maheshchowdary.k.cse@gmail.com
Name: MAYUR VIKASRAO SHRIRAME
Email-id: mayurshrirame@gmail.com
Name: SARVESH VISHWANATH SAWANT
Email-id: ssarvesh93@gmail.com
Name: SNEHAL RAMCHANDRA GAWADE
Email-id: snehal4593@gmail.com
Name: MONIKA JAYANT DESHMUKH
Email-id: MONIKADESHMUKH72@GMAIL.COM
Name: ASWINI SREEKUMAR
Email-id: aswinisreekumar91@gmail.com
Name: DEEPAK KUMAR PRADHAN
Email-id: eb.deepakpradhan@gmail.com
VLSI DEPARTMENT
Name: ABHIJEET DHANANJAY TARALKAR
Email-id: abhitaralkar@gmail.com
Name: AGARAPU RAGHU AGARAPU
Email-id: agarapu.raghu@gmail.com
Name: AKANKSHA PRIYANKA HANSDAH
Email-id: APriyankaH@gmail.com
Name: ANOOP D
Email-id: anoopdelamp@gmail.com
Name: DEVEN GIRDHARBHAI PATANVARIYA
Email-id: devengajjar11@gmail.com
Name: DONEL ANTO
Email-id: antodonel@gmail.com
Name: JAGADEESH P PUJAR
Email-id: jaggu.pujar@gmail.com
Name: MUHAMMED MANSOOR C.B
Email-id: mansoorcb@gmail.com
Name: RAKHI R
Email-id: rakhiravi7@gmail.com
Name: SAMPATH CHOWDARY NIMMAGADDA
Email-id: sampathchowdaryn@gmail.com
Name: SUDHAN KUMAR
Email-id: sudhankumar07053@gmail.com
Name: SUDIPTA BEHERA
Email-id: sbsony.23@gmail.com
Name: SUMIT MANOHAR KHALAPURE
Email-id: sumitkhalapure24@gmail.com
Name: SUNKU PAVAN
Email-id: sunkupavanyadav@gmail.com
Name: V VANI PRIYA
Email-id: vanamala1965@gmail.com
Name: NITHIN KUMAR GOONA
Email-id: nithin.yes@gmail.com
PEPS DEPARTMENT
Name: TARADI AVINASH
Email-id: nash09299@gmail.com
Name: BESTA UMAMAHESWARAIAH
Email-id: mahesh.7059@gmail.com
Name: GADAPA VENKATESH
Email-id: venkateshgadapa7@gmail.com
Name: GAURAV KUMAR
Email-id: gauravchaudhary943786@gmail.co
Name: KODALI SAMUEL PRAJWAL
Email-id: prajwalkodali@gmail.com
Name: KONGALA RUSHIKESH BABU
Email-id: rushikesheee@gmail.com
Name: MANOJ KUMAR MALIK
Email-id: manojvssut.burla@gmail.com
Name: MUKESH KUMAR
Email-id: mukesh1001kumar@gmail.com
Name: KAZI NOUSHAD SHAHAJAHAN
Email-id: abansari10@gmail.com
Name: NEERAJ KUMAR TIWARY
Email-id: viewneeraj.6@gmail.com
Name: POLISETTI PAVAN KUMAR
Email-id: pavan.polisetti@gmail.com
Name: PRIYANANDINI DAS
Email-id: das.priyanandini@gmail.com
Name: SARANG P RAJAMOHAN
Email-id: s4sarangpr@gmail.com
Name: SHIHAM C I
Email-id: shihamc.i@gmail.com
Name: SURLA VISHNU KANCHANA NARESH
Email-id: svknaresh@gmail.com
Name: SWETHA K.T
Email-id: shwethakt68@gmail.com
Name: VARNA THERESA SEBASTIAN
Email-id: varna.mailbox@gmail.com